Svake godine prvi tjedan u prosincu održava se Večer matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Ove godine aktivno su sudjelovali i učenici Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica.

Učenici 2. a razreda Dina Kerečin i Mario Paradžik bili su voditelji uspješne radionice Parabola i Geogebra. Radionicu su osmislili zajedno s mentoricom Marinom Njerš koja ih je i potaknula na sudjelovanje. U sklopu eTwinning projekta Moja, a Tvoja MaTeMaTika u kojem sudjeluju učenici 2. a i 2. e razreda, svi oni fotografirali su predmete iz okoline koji podsjećaju na graf kvadratne funkcije – parabolu. Sam projekt integriran je u plan i program nastave matematike drugog razreda te ga naši učenici provode zajedno s učenicima iz Novske, Čazme, Zagreba, Raba i Vukovara. U projektu se aktivno koriste web 2.0. alatima i na kreativan način usvajaju pojmove nastavnog sadržaja pri tome ih uočavajući u primjeni oko sebe.

Marina Njerš, prof.

Komentari