8. 11. 2016. u 14:10 h  u 1-001

  • Obrazovni sustavi Islanda i Finske  (Jasmina Šandor, Marina Furkes)
  • Znanstveni festival SciFest  (Marina Furkes)
  • Projektni menagement   (Irena Mlinarević)

15. 11. 2016. u 14:10 h u 2-001

  • Korištenje IC tehnologije na izvanučioničkoj nastavi (Maja Maček Treščec i Zvonimir Treščec)

22. 11. 2016. u 14:10 h u Samsung učionici (2-024)  

  • Korištenje Web alata u nastavi  (Martina Grgac, Bojana Habek, Marina Njerš) – radionica

Komentari