Konferencija „Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama“ održana je kao završetak istoimenog projekta u kojem je sudjelovao naš 2. b. Na konferenciji su rad svojeg razreda prezentirale Petra Balija, Katarina Borac, Petra Lozo i Paula Jedvajić. Djevojke su bile izvrsne, što potvrđuje i poziv na okrugli stol o nasilnim vezama koji će se održati u Križevcima.

Također, preuzeli smo nagradu za rad Sonje Homar koji je osvojio najviše lajkova i koji će biti korišten u medijskoj kampanji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje o prevenciji nasilja u vezi. Još jednom pohvala 2. b razredu!

Jasmina Šandor, mag. psych. 

Komentari