Poštenje i osobni integritet – vrijednosti na kojima gradimo sebe i bolji svijet

Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica posvećena je prijenosu znanja, ali i poučavanju odgovornosti svakog pojedinog učenika glede njegovih postignuća. Gimnazija kao ustanova nastoji usmjeravati svakog učenika u njegovu akademskom razvoju uz potporu roditelja i šire zajednice. To nije lak zadatak jer školski sustav odavno je izgubio svoj odgojni karakter. U gimnaziji je cilj učenika poučiti što većem obimu gradiva i pripremiti ga za studij, što uz 17 obveznih predmeta i nekoliko izbornih baš nije lagan ni uvijek ostvariv zadatak

Razumljivo je, iako neprihvatljivo, da se učenici dovijaju kako dio obveza zaobići, riješiti na što lakši način, pustiti se niz struju. Upravo je takav pristup koji često podržavaju roditelji ona omča oko vrata budućeg studenta i roditeljeva novčanika! Kako bismo smanjili i u konačnici potpuno izbacili takav šablonski i kampanjski pristup radu i učenju, pokrenuta je inicijativa za usvajanje, prvog u Hrvatskoj, akademskog kodeksa časti. Jer, kultura učenja može prosperirati isključivo na zdravim temeljima osobnog i akademskog integriteta koji se sastoji od poštenja, povjerenja, poštovanja i odgovornosti.

To je svrha i cilj gimnazijskog projekta radnog naslova Akademski kodeks časti. Kodeks će u cijelosti izraditi, o njemu raspraviti i usvojiti ga učenici Gimnazije i obvezati se primjenjivati ga i usavršavati sami i/ili uz pomoć odabranih nastavnika. Ovo je kodeks koji proizlazi iz učeničkih potreba za boljim i zdravijim ozračjem, za učenike koji su marljivi i čestiti te se ostvaruje suradnjom učenika koji međusobno sami razrješuju pitanja akademske izvrsnosti, ali i plagiranja, prepisivanja, varanja, tj. nečasnog ponašanja i odnosa prema radu i učenju.

Budući da je velika većina gimnazijskih učenika vrlo marljiva i radišna, očekuje se usvajanje kodeksa jer je akademski kodeks časti dobrovoljan i dokazuje se potpisom prisege. Učenik koji želi biti dio projekta mora privoljeti svoje roditelje za to jer i oni moraju potpisati prisegu. Prisega kojom se obvezuje raditi uzorno i učiti marljivo bez varanja, prepisivanja, plagiranja, izostajanja s nastave te izbivanja iz škole na dane ispita ima trajnost do izlaska iz ustanove, tj. maturiranja.

 

Akademski kodeks časti podrazumijeva promjenu gledišta na učenike jer podrazumijeva NAGRAĐIVANJE izvrsnosti i poštenja, a kazne su predviđene za učenike koji ga učestalo krše. Nagrada će biti poput pisma preporuke uz navođenje svih elemenata koji su doveli do nje. Ovo nije formalno-pravno i zakonski uređeno područje, ali jest sastavni dio svakog životopisa u akademskoj zajednici kao i preporučeni segment u bilo kojem životopisu. Oblik, sadržaj i formalni elementi odredit će se naknadno.

Kazne, kojih će također biti, uglavnom su izjednačene s propisanim kaznama, s time da je kazna za povredu akademskog kodeksa časti daleko teža od uobičajene jer ju izriču učenici učeniku donošenjem kompromisne odluke na svojem Učeničkom vijeću! Da bi sustav funkcionirao, uvest će se pored Učeničkog vijeća i sustav prefekata koji će biti zaduženi za pandanski razred. Očekuje se da će komunikacija teći daleko lakše i bolje jer će učenici komunicirati s vršnjacima, a ne s nastavnicima ili osobama od autoriteta. Modeli prikupljanja bodova i sustav nagrađivanja i kažnjavanja izradit će se u sklopu javne rasprave, a prvotni i izmjenjivi oblik zadobit će nakon formiranja Učeničkog vijeća.

Prefekti će biti zaduženi da vode računa o učenicima nižeg razreda, da im stoje na raspolaganju za rješavanje problema, da prikupljaju podatke o najizvrsnijim učenicima te da prezentiraju probleme i sve ostalo vezano uz učenički život na sastancima Učeničkog vijeća.

Učeničko vijeće postaje mjesto gdje se uistinu raspravlja o učenicima kao pojedincima te ih se tretira kao osobe, a ne kao statistički prosjek. Upravo taj segment akademskog kodeksa časti znači pomak od osrednjosti k izvrsnosti kojoj teži čitav obrazovni sustav nominalno, a realno ga u tome koče svi počevši od roditelja, učeničkih prava bez obveza, agencija i pravobranitelja koji štiteći samo jednu stranu, nanose nesagledivu štetu svima, pa sve do Ministarstva obrazovanja koje, unatoč mnogim željama da popravi stvari, ne uspijeva iznaći model uspješnog obrazovanja u 21. stoljeću. Mišljenje je autora da se bez učenika zbog kojih svi mi postojimo i radimo ne može naći izlaz iz labirinta besmislenosti i zaštite loših na štetu izvrsnih i dobrih.

Akademski kodeks časti pored svoje odgojne funkcije pruža čitav niz drugih odgojno-obrazovnih učinaka koji su prijeko potrebni u današnjem svijetu. Spomenimo samo timski rad, sposobnost upravljanja problemima te argumentirano raspravljanje. Sve nabrojeno nalazi se kao konačni cilj (ishod) Cjelovite kurikularne reforme u segmentu vještina. Upravo stoga što inicijativa mora krenuti odozdo, iz baze, potrebno je pokloniti posebnu pozornost implementaciji akademskog kodeksa časti u probnom periodu od godine dana. Nakon isteka probnog roka, evaluacija će pokazati je li bila uspješna ili ne. Kriteriji su već sada nabrojivi: izostanci, pedagoške mjere, pozivi roditeljima, odlasci k ravnatelju i drugo, uz za sada novitete poput izvrsnosti u pojedinačnim predmetima, opće izvrsnosti, darovitosti, naprednog statusa, volontiranja, nagrada za postupanja i radnje itd.

Ozračje se ne može objektivno izmjeriti, ali ako na početku druge godine više učenika i roditelja potpiše prisege, onda svaka rasprava i sumnja prestaju! Stoga je pozvano svekoliko građanstvo da se uključi u javnu raspravu preko poveznice: http://kodeks-casti.boards.net

For the pupils, by the pupils, through the pupils!

Miodrag Maričić, prof.

 

Što o projektu kaže ravnatelj?

„To je dobar pokušaj projekta. Ja se kao ravnatelj nisam htio miješati u projekt, ali sam ga podržao. Mislim da možda promocija projekta nije najbolje napravljena jer svi učenici nisu involvirani u to. Po mome mišljenju ima još jako puno prostora da se ta dobra ideja razvije.“ mr. sc. Vjekoslav Robotić

Što kažu učenici?

„Smatram  da  treba postojati poštovanje među ljudima jer je bitno za ostvarivanje društvenih odnosa, ali  također jer svatko zaslužuje poštovanje.  Mislim da i učenici zaslužuju  pohvale i nagrade za rad te za postizanje odličnih rezultata na natjecanjima   jer ne bi uspjeli  da nisu uporni i marljivi.  Primjećujem u svojoj okolini da seakademski-kodeks-casti učenici međusobno poštuju i  jako mi je drago zbog toga, a samim time poštuju i sebe same. Također smatram da su učenici naše škole sigurno spremni  na suradnju.“ Monika Horvat, 3. a

„Smatram da je Kodeks časti samo dobra ideja. Ne mislim da će zaživjeti u školama, bar ne uskoro. To bi bila velika promjena koja se ne može usvojiti preko noći, već edukacijom i prije svega voljom i željom učenika i profesora.“ Stela Marjančić, 3. b

„Pratim stranicu Kodeksa časti, ali mi se sama ideja Kodeksa ne čini dobrom. Smatram da bi većina stvari trebala ostati ista jer su učenici previše subjektivni da bi procjenjivali svoje ponašanje i znanje sami.“ Petra Teklić, 3. c

„Stranicu Kodeksa pratim ponekad, kad me prijatelji pozovu. Mislim da je to dobra ideja da se uvede u našu školu, a zasad nemam nikakav prijedlog u vezi s tim.“ Iva Papac, 3. c

„Sviđa mi se to da se nagrađuje marljive učenike zato što bi se onda tako potaknulo i ostale učenike koji prepisuju da počnu učiti i raditi samostalno.“ Elena Baniček, 2. a

 

Komentari