Um9-a-izlozba-likovnih-radova-maturanatajetnost je oduvijek bila odraz društva u njegovu prostoru i vremenu, no brojne nove pojave u likovnim umjetnostima 20. st. često su izazivale otpor publike. Moderna je umjetnost postavljala pitanja, provocirala, kritizirala i upozoravala na budućnost. Kako bi se osposobili za doživljaj likovne umjetnosti 20. stoljeća, učenici završnih razreda dobili su zadatak izraditi apstraktne slike, asamblaž, mobile i ready-made skulpture uz pisani koncept.

Njihova razmišljanja, stavovi i doživljaj svijeta mogli su se vidjeti na mrežnoj izložbi koju je 26. travnja pripremila njihova profesorica Iva Bolfek.

 

 

Komentari