Međupredmetna terenska nastava za četvrte razrede gimnazije na temu zaštite prirode ove godine odrađena je u dvama terminima s ukupno četirima razredima (15. travnja razredi 4. b i 4. g te 22.  travnja razredi 4. a i 4. d) pod vodstvom profesora Zorana Pintarića, Zvonimira Treščeca, Ljerke Gazdek i Miroslava Samardžića. Kao što je vidljivo prema sastavu voditelja, nastava je održana dvopredmetno (biologija – geografija). Osim što rad na terenu omogućuje neposredan uvid u temu, bez prisile i izvan učioničkih okvira, međupredmetna suradnja omogućila nam je potpuniji uvid u nastavnu cjelinu uz izravno povezivanje znanja. Međupredmetnu suradnju svakako treba nastaviti, a po mogućnosti i dodatno proširiti. Zahvaljujem svim učenicima koji su prihvatili naš poziv i spremno se uključili u nastavu svojim spontanim pričama te nas tako dodatno obogatili i omogućili nam da upoznamo svu osebujnost podravskog kraja kroz koji smo prolazili.

Miroslav Samardžić, prof.

 

Komentari