Home Oznake Hrvatski

Tag: hrvatski

Učenici 2. b, nakon što su učili kako se sastavlja anketa, dobili su zadatak za domaću zadaću da odaberu temu i sastave anketu kojom će anketirati svoje vršnjake. Dogovor s nastavnicom bio je da tema ankete bude vezana uz...

PROČITAJTE VIŠE