U Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica 27. lipnja 2022. godine održano je Županijsko stručno vijeće iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s ostalim međupredmetnim temama.

Predavanje je otvorila Eva Vučković, mag. art. s temom Održivost u modi. Tijekom svog izlaganja prisutne je članove upoznala s problematikom i utjecajem brze mode na okoliš te radnom etikom u industrijama koje se bave brzom modom. Predavanje je završila s prijedlozima kako usporiti posljedice brze mode.

Mišela Lokotar  prisutnim je članovima navele projekte u kojima je sudjelovala Gimnazija „Fran Galović” Koprivnica iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja. Bili su to projekti Operacija KPK, Negativni pozitivci, Volonterstvo , So, How was School? i Frančionica. Svojim je izlaganjem sudionicima približila Projekt građanin s namjerom da ih potakne da se i sami uključe u njegovu provedbu. Svi navedeni projekti odrađeni su na satima razrednog odjela, stoga je prisutnima odgovorila na pitanje kada se takav projekt i na kojim satima tijekom školske godine može odraditi.

Magistrica Sanja Prelogović prisutnima je objasnila koji su to koraci u provedbi Projekta građanin. Detaljno je objasnila svih sedam koraka: istraživanje problema, oblikovanje mogućih rješenja problema, izbor najboljeg pristupa rješenju problema, razvoj plana akcije, predstavljanje plana akcije široj zajednici te javno predstavljanje ponuđenog rješenja problema. To su koraci prema kojima se projekt izrađuje te ih je upoznala što mora sadržavati portfelj. Portfelj se sastoji od dvije glavne sastavnice – pokazne mape (četiri povezana panoa) i dokumentacijske mape.

Profesorica Kristina Bukvić detaljno je izložila projekt Frančionica na kojem je radila s profesoricom Mišelom Lokotar. Učenici su proveli istraživanje o manjkavosti školskog prostora. Kao nedostatke naveli su sporu internetsku vezu, neudobne stolice, zatvoren prostor školske kantine i nedostatak boravka na otvorenom. Nakon razgovora s ravnateljem i diskusijom na satima razrednog odjela, učenici su kao najveći problem istaknuli nedostatak boravka na otvorenom i izrazili želju za odvijanjem dijela nastave na otvorenom. S obzirom na to da u vanjskom prostoru škole nema postavljenih klupa ni predviđenih mjesta koja bi se dala iskoristiti za izvođenje nastave, učenici su predložili da se na vanjskoj zelenoj površini izgradi vanjska učionica. Učenici su prvo razgovarali s ravnateljem gospodinom Vjekoslavom Robotićem. Saznali su da je škola u javno-privatnom partnerstvu Županije i Tehnike SPV.  Na zahtjev učenika, ravnatelj je obavio razgovor s predstavnicima Tehnike SPV i dobio dopuštenje za gradnju dvorišnog objekta. Učenici su s ravnateljem, u nekoliko zajedničkih susreta, komentirali i odabirali dizajn, materijal, boju i dimenzije vanjske učionice. Gradnja vanjske učionice započela je u studenom 2021. godine, a učenici su aktivno pratili, fotografirali i dokumentirali građevinske radove. Nakon završenih građevinskih radova, učenici su uz učionicu posadili mirisno bilje kako bi se u vanjsku učionicu osim njih uselili i ugroženi oprašivači.

Profesorica Jasna Kraljić-Cmrk osvrnula se na prethodno razdoblje. Prisutnima je napomenula nadolazeća stručna usavršavanja, kao i ona koja su već provedena. Prisutne je također  potaknula da se priključe u provedbu projekata iz područja građanskog odgoja. Navela je nadolazeća županijska stručna vijeća te prisutnima ponudila da se aktivno uključe s aktivnostima koje provode u školama.

Mišela Lokotar, prof.

Komentari