Program Pestalozzi

21/07/2016 Mihael Kramarić 0

Važnost razvoja održivog demokratskog društva Program Pestalozzi Vijeća Europe za stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih suradnika nudi nekoliko oblika edukacije: višednevne seminare, ljetnu školu i […]

Touring Europe

21/07/2016 Mihael Kramarić 0

Projekt pod nazivom Touring Europe počeo je u listopadu i završio u travnju. Ideja projekta bila je bolje poznavanje Europe i komunikacija na engleskome jeziku. […]

Za veze bez nasilja

20/07/2016 Mihael Kramarić 0

Konferencija „Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama“ održana je kao završetak istoimenog projekta u kojem je sudjelovao naš 2. b. Na konferenciji su […]